RESIDÈNCIA ASSISTIDA

Tant per a estades permanents com temporals, GURE ETXEA compta amb 33 places de residència assistida repartides en 2 plantes:

 • 20 places acreditades per a acollir PEVS al pis pral. 1a i 13 places al pis 1º1ª totalment privades.

Els serveis dels quals podrà gaudir al nostre centre, a més de la gran professionalitat dels nostres tècnics/as en Atenció Socio Sanitària (tots/es amb la titulació corresponent) són:

 • 1 Llicenciat en Medicina (de dilluns a divendres dues hores cada matí)
 • 1 Diplomada en infermeria amb més de 20 anys d’experiència en el sector (de dilluns a divendres 8 hores diàries).
 • 1 Fisioterapeuta (3 dies a la setmana)
 • 1 Treballadora social (2 dies a la setmana)
 • 1 Educadora social (de dilluns a divendres matí i tarda)
 • Cuina pròpia amb menús supervisats pels experts nutricionistes de Cuina i Geriatría d’AUSOLAN i la nostra Responsable. Higiènic Sanitària.
 • Servei de Bugaderia propi per a la roba dels residents i a càrrec d’ELIS per a la roba blanca.
 • Neteja diària i contínua de les instal·lacions a càrrec dels professionals de BNETA.
 • Servei de Perruqueria (1 dia a la setmana)
 • Servei de Podologia 1 vegada al mes.
 • Servei d’Acompanyament.
 • Servei Religiós Setmanal a càrrec de la Parròquia Sant Oleguer.
 • WIFI gratuït.

(*)  Servei de residència assistida temporal
És un servei d’acolliment residencial temporal adreçat a persones grans en situació de manca d’autonomia, que són ateses en el seu entorn familiar o de relació, que serveix quan els cuidadors principals necessiten temps de descans.

REQUISITS PER SOL.LICITAR ELS SERVEIS

 

Cal fer la sol·licitud directament al nostre centre, on se l’inclourà en llista d’espera (si s’escau), que serà la que marcarà l’ordre d’ingrés al centre.

Per fer efectiva la sol·licitud, cal complir unes condicions mínimes necessàries, que són:

 •  Tenir complerts els 65 anys (excepcionalment seran admeses persones menors de 65 anys quan els informes mèdics i socials manifestin que la situació d’atenció de la persona no pot ser atesa per cap altre recurs o servei. Sempre haurà de ser aprovat per la Direcció i l’aprovació del Consorci de Serveis Social de Barcelona).
 •  No patir trastorns mentals greus o quadres psiquiàtrics que impedeix la convivència.
 •  No patir malalties greus que requereixin atencions mèdiques i sanitàries continuades.
 •  No patir estats físics pal·liatius i/o terminals que requereixin atencions sanitàries continuades.
 •  No estar afectat per malalties infeccioses i contagioses.

(*) DRETS I DEURES DELS USUARIS

Pots veure aquesta informació i més a la nostra “CARTA DE SERVEIS”.

FORMES DE COL.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ EN LA MILLORA DEL SERVEI

 •  Reunions PIAI: Aquest Pla individual és la millor eina per millorar la qualitat del nostrecentre i establir una via de comunicació directa entre tots els implicats (residents, familiars, professionals del centre).
  Amb aquestes reunions interdisciplinars mensuals aconseguim arribar a acords en benefici del residents.
 • Reunions individuals amb residents i famílies.
 • Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts pel centre (mail, whatsApp)
 • Opinions a través de les xarxes socials.

 

Gestió de queixes i suggeriments

El nostre centre disposa d’un circuit per resoldre les queixes i/o suggeriments que poden fer les famílies o els residents:

 •  Demanar cita amb l’equip tècnic per parlar de qualsevol assumpte.
 •  Escrits dirigits a a Direcció amb resposta en un termini màxim de 2 dies laborables.
 •  Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per Drets Socials a través d’instàncies genèriques i/o a través del formulari de suggeriments i queixes que tenim a disposició dels usuaris i familiars.
 •  Escrit dirigit a la Direcció de la Residència al correu electrònic: info@gure-etxea.com