CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili a Barcelona, CIF: B59920777, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 21483, foli 144 fulla B-22719 inscripció 1ª és la titular del lloc web https://gure-etxea.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització del lloc web https://gure-etxea.com propietat de CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant l’Usuari, de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment que es trobin en la present adreça, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves la present POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquest lloc web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent. CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat d’avís previ, a qualsevol Usuari que contravingui el que disposa en aquestes Condicions Generals d’Ús.

CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

OBJECTIU

CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L, proporciona informació clara i gratuïta als Usuaris sobre els serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altres elements inserits al Lloc Web pertanyen a CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L o als seus llicenciants, excepte en el que es menciona en l’apartat anterior referent a hipervínculos.

CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L és titular dels textos i imatges de la seva pàgina web, i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en tot cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització de dits elements. Per tant, l’Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal i com es presenta per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

 • Que l’enllaç no s’estableixi des d’una web els continguts de la qual resultin contraris a la Llei, a la moral i a l’ordre públic.
 • Que no s’ofereixi una imatge de CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial o equivocada.
 • Que no es creï la impressió que concorri una inexistent relació o vinculació comercial entre CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l’enllaç, quan aquest no sigui el cas.
 • Que no es creï la impressió que els continguts o web de CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants al web des del qual s’estableix l’enllaç.

   ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

  Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’Usuari a fer un bon ús de la web i dels serveis que s‘ofereixen.

  Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

  • Realitzar actuacions que puguin produir a la web o a través d’ella i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L o a tercers.
  • Realitzar publicitat o informació comercial directa o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa.
  • CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a les pàgines d’Internet de CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L

   

  CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL

  CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L, en compliment del que disposa l’art 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva denominació social, dades fiscals, domicili i direcció de comunicacions.

  EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

  CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o prestació defectuosa del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d‘un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

  Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics com a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

  CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici produït o que es pugui produir en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes al Web www.nombredelaempresa.com [se quitó una URL no válida].

  Dins dels límits establerts per la Llei, CENTRE GERIÀTRIC GURE-ETXEA S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.