Per entendre com i per què programem cadascuna de les activitats del centre, és imprescindible conèixer quins són els nostres objectius primordials:

 • L’acompanyament integral tant al resident com a la seva família amb la finalitat que se sentin com a casa.
 • La conservació de les capacitats dels nostres residents en totes les seves àrees.
 • La prevenció de totes aquelles complicacions relacionades amb les diferents patologies.
 • Proporcionar tots aquells cures pal·liatives imprescindibles sobretot, en les etapes finals de la vida.

Presentem a continuació un exemple de les diferents activitats proposades pels nostres professionals:

 • Lectura diària de premsa
 • Manualitats
 • Artteràpia
 • Cant coral
 • Taller de Memòria
 • Cine Fòrum
 • Gimnàstica al voltant de la taula
 • Activitats quotidianes (doblar roba, ajudar a posar la taula…)
 • Tallers de cuina
 • Jardineria
 • Jocs de taula
 • Bingo

Volem destacar que amb totes les manualitats que realitzem, almenys 2 vegades a l’any es realitza un mercat solidari els beneficis del qual van destinats a diferents projectes socials que decidim entre tots.